Αποστολή μας είναι ένα κεφάλι χωρίς ψείρες.

Επιτυχία για εμάς είναι ένα πρόσωπο με χαμόγελο!

Η φιλοσοφία μας

Στη LICE AWAY προσεγγίζουμε την αντιμετώπιση της φθειρίασης σφαιρικά. Έχουμε στον πυρήνα της μέριμνάς μας το παιδί και τους γονείς, όχι τις ψείρες.

​Η μέθοδός μας, τα προϊόντα μας, οι άνθρωποί μας και η φιλοξενία μας αναπτύσσονται γύρω από αυτόν τον πυρήνα.

Απελευθερώνουμε τα παιδιά πρώτα από το ταμπού που μπορεί να νιώθουν και μετά από τις ψείρες.

Απαλλάσσουμε τους γονείς όχι απλά από χρονοβόρους κι αμφίβολης αποτελεσματικότητας πειραματισμούς, αλλά κυρίως από επίπονες και γεμάτες ένταση στιγμές με τα παιδιά τους.

Οι άνθρωποί μας

Η ομάδα της Lice Away είναι άρτια καταρτισμένη, αλλά κυρίως είναι προσεχτικά επιλεγμένη.

Οι άνθρωποί μας έχουν εξειδικευτεί όχι απλά στο να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις ψείρες, έχουν εκπαιδευτεί να δημιουργούν μία σχέση εμπιστοσύνης και ασφάλειας με το παιδί.