Η LICE AWAY έχει επενδύσει σε σύγχρονα ειδικά μηχανήματα κι εξοπλισμό που εγγυώνται την πλήρη εξάλειψη όχι μόνο των ψειρών αλλά και των αυγών τους, με τρόπο όμως που δεν ερεθίζει το δέρμα του κεφαλιού και δεν επιβαρύνει την υγεία της τρίχας. Μέσω σταθερής ροής αέρα και θερμότητας στο κεφάλι του παιδιού, τα όποια εκκολαπτόμενα ή υπό εκκόλαψη αυγά της ψείρας εξοντώνονται. Κατά αυτόν τον τρόπο, το κεφάλι του παιδιού είναι πλέον απαλλαγμένο από τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης ψειρών.