Στη LICE AWAY προσεγγίζουμε την αντιμετώπιση της φθειρίασης σφαιρικά. Έχουμε στον πυρήνα της μέριμνάς μας το παιδί και τους γονείς, όχι τις ψείρες.

​Η μέθοδός μας, τα προϊόντα μας, οι άνθρωποί μας και η φιλοξενία μας αναπτύσσονται γύρω από αυτόν τον πυρήνα.

Απελευθερώνουμε τα παιδιά πρώτα από το ταμπού που μπορεί να νιώθουν και μετά από τις ψείρες.

​Απαλλάσσουμε τους γονείς όχι απλά από χρονοβόρες κι αμφίβολης αποτελεσματικότητας διαδικασίες στο σπίτι, αλλά κυρίως από επίπονες και γεμάτες ένταση στιγμές με τα παιδιά τους.